EN

Yatırımcı İlişkileriBİLGİ TOPLUMU HİZMETLERİ
Merkezi Kayıt Kuruluşu e-şirket portalı üzerinden şirketimizin genel ve finansal bilgilerine ulaşmak için lütfen aşağıdaki linke tıklayınız.


https://www.kap.org.tr/tr/sirket-bilgileri/ozet/1585-yonga-mobilya-sanayi-ve-ticaret-a-s
https://e-sirket.mkk.com.tr/esir/Dashboard.jsp#/sirketbilgileri/10760

YATIRIMCI İLİŞKİLERİ

 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Temmuz 2003 tarihinde yayınlayıp Şubat 2005 tarihinde revize ettiği ve Aralık 2011 tarihinde kapsamlı değişikliğe giderek yeniden düzenlediği Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne paralel olarak; eşitlik, şeffaflık, hesap verebilirlik ve sorumluluk prensipleri  doğrultusunda, pay sahipliği haklarının ilgili mevzuat, esas sözleşme ve diğer şirket içi düzenlemeler çerçevesinde korunması ve kullanılmasını sağlamak amacıyla kurulmuştur. 

Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yönetim Kurulu’na raporlama yapmakta olup, Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iletişimi sağlamaktadır.

Pay sahipleri ile ilişkiler biriminin başlıca görevleri arasında şunlar yer alır;

 • Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
 • Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin şirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
 • Genel kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
 • Genel kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
 • Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını sağlamak,
 • Pay sahiplerini bilgilendirmek amacıyla yıllık ve ara dönem faaliyet raporunda yer almasında yarar görülen bilgilerin faaliyet raporunda yer almasını sağlamak,
 • Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
ŞİRKET GENEL BİLGİLERİ

Ticaret Ünvanı : Yonga Mobilya Sanayi Ticaret AŞ
Vergi Dairesi : Saraylar
Vergi Numarası : 9820047773
Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Memurluğu : Denizli Ticaret Sicil
Ticaret Sicil No: 3665
Sermayesi : 210.000 TL
Ödenmiş Sermayesi : 210.000 TL
Kuruluş Tarihi : 02.12.1974
Adres : Kale Mah. Atatürk Bulvarı No:196  DENİZLİ
Tel: 0 258 267 15 15 Pbx
Faks : 0 258 267 19 47

YÖNETİM KURULU

Mehmet Bekir ŞASA - Yöetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye
Mustafa Turgut DALAMAN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Safiye Aylin ŞASA - Yönetim Kurulu Üyesi
Aziz ŞASA - Yönetim Kurulu Üyesi
Sinan Soylu - Yönetim Kurulu Üyesi 

TİCARET SİCİL BİLGİLERİ

 • Ticaret Sicil Gazetesi
 • Oda Faaliyet Belgesi                          

ANA SÖZLEŞME

 • İç Yönerge
 • Şirket Ana Sözleşme Değişikliği Yönetim Kurulu Kararı                                               
 • Şirket Ana Sözleşmesi                          

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi

Yusuf Ziya Beydemir – Muhasebe ve Finansman Müdürü
yusufziya@yongamobilya.com

Veli Cingöz - Mali İşler Uzmanı
velicingoz@yongamobilya.com

Tel: 0 258 267 15 15 /127  Fax: (0 258) 267 19 47


Kale Mah. Atatürk Bulvarı No:196 DENİZLİ  Tel: 0 (258) 267 15 15 (Pbx)  Fax: 0(258) 267 19 47
yongamobilya@yongamobilya.com


Tanıtım Filmi

Broşür 1

Broşür 2