HAKKIMIZDA

Yonga Mobilya, kurumsal

1974 yılında kurulmuş olan Yonga Mobilya, uzun süre Devlet Malzeme Ofisi’ne mobilya üretmiş, daha sonra, aralarında Antalya Sheraton, Istanbul The Marmara, Pamukkale ve Beyoğlu Richmond Otelleri, Bodrum Sea Garden tatil köyü gibi önemli tesislerin bulunduğu 100’ ün üzerinde otel ve birçok tatil köyünün mobilya üretimini ve dekorasyonunu üstlenmiştir.

2001 yılından itibaren ihracata yönelen Yonga Mobilya, aralarında Marks and Spencer, Ercol ve Teal gibi ünlü İngiliz markaların bulunduğu firmalara meşe masif ağırlıklı mobilya üretmeye başlamıştır.

Bugün Marks and Spencer firmasının en büyük ve en önemli mobilya tedarikçisidir.

Doğal malzemeden ustalıkla mobilya üretebilme kabiliyeti, hızlı ve doğru fiyatlandırma, yeni tasarımlar yapabilme, hızlı numune hazırlayabilme, her noktada ve sıkı bir kalite kontrol sistemi, yaptığı etkili üretim planlaması ile zamanında teslimat gibi özellikleri Yonga Mobilya’yı şu anda bulunduğu noktaya taşımıştır.

Yonga Mobilya, 22.000 m2 si kapalı olmak üzere toplamda 23.000 m2 lik alan üzerinde üretimini sürdürmektedir. Yıllık 90.000 adet mobilya üretimi, senelik ortalama 500 konteynerlik ihracat hacmi, 310 çalışanı ve yıllık ortalama 6000 m3 masif kullanımı ile Yonga Mobilya ülkemizin en büyük masif mobilya üreticisidir.

Yonga Mobilya, 2007 yılında ISO 9001 yönetim sistem sertifikası almış olup, her sene periyodik olarak SEDEX ( Tedarikçi etik veri işleme sistemi ) denetimlerinden başarı ile geçmektedir.

Yonga Mobilya, 2010 yılında İngiltere FISP programına ( Mobilya Endüstrisi Sürdürülebilirlik Programı) tam üye olmuş, bu üyelik ile "AB üyesi olmayan bir ülkeden, FISP programına tam üye ilk üretici firma olma" ünvanını kazanmıştır.

Yonga Mobilya’ya 2012 yılında çevreci üretim anlayışından dolayı Marks&Spencer firması tarafından “Eco- factory” sertifikası verilmiş olup, M&S mobilya tedarikçileri arasında Türkiye’de ilk, dünyada ise ikinci Eco-factory sertifikası alan firma olmuştur.

Yonga Mobilya 2012 yılında almış olduğu FSC Sertifikası ile kullanmış olduğu orman ürünlerinin doğru yönetilmiş kaynaklardan sağladığını ve Chain of Custody - Koruma ve Gözetim Zinciri’nin yani, ham maddenin ormandan tüketiciye ulaşana kadar gerçekleşen; işleme, dönüştürme, imalat ve dağıtım gibi tüm safhalarını içine alan bir yönetim sistemini kullandığını da kanıtlamıştır.

Yine çevreci kimliği nedeniyle 2013 yılı Mart ayında Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından, Yonga Mobilya’ya “Çevreci Tesis Ödülü” verilmiştir. Aynı zamanda 13 Haziran 2013 tarihinde Marks& Spencer’ın “Plan A” projesi çerçevesinde, tüm tedarikçileri arasında yapmış olduğu yarışmada Yonga Mobilya “Çevre” dalında ödüle layık görülmüştür.

2013 yılında ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi ve OHSAS 18001 İş sağlığı ve Güvenliği Yönetim sertifikalarını da alan Yonga Mobilya aynı zamanda bir Türkiye Kalite Derneği ( KALDER ) üyesidir.

Yonga Mobilya’ya DENİB (Denizli İhracatçılar Birliği) tarafından geçmiş yıllarda olduğu gibi 2015 yılında da “İhracatın Yıldızları” ödülü verilmiştir.

Yonga Mobilya 2014 yılında Türkiye’nin en fazla mobilya ihracatı yapan 8. firması olmuştur.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Yonga Mobilya, kalite politikası

Ülke yasalarına, çevreye ve ilgili standartlara uygun, küresel rekabet ortamında müşteri memnuniyetini sağlayacak; uygun fiyat, istenen kalite ve zamanında teslim prensipleri ile üretim yapmak.

Gelişen teknolojiyi yakından takip ederek başarımızın temeli olan çalışanlarımızı bu doğrultuda sürekli eğitmek, kalite arayışımıza fikirleriyle gönülden katılmalarını sağlamak ve üretim teknolojimizi sürekli geliştirmek.

Kuruluşumuzun temel ve vazgeçilmez KALİTE POLİTİKASI olarak kabul edilmiştir.

Sloganımız

Kalitemiz imzamızdır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

Yonga Mobilya, çevre politikamız

Çevre duyarlılığı ve sürdürülebilirliği, Yonga Mobilya’nın öncelik verdiği konuların başında gelmektedir.

Çevre için Amaç ve Hedeflerimiz:

 • Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması,
 • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımı,
 • Enerji tüketiminde tasarruf,
 • Su tüketiminde tasarruf,
 • Çevre bilincinin geliştirilmesi.

Buna bağlı olarak çevre politikamızın ilkeleri:

Mevzuata Uyum:

İlgili çevre mevzuatı ile kanuni ve idari düzenlemelere uymak, bu amaçlı kuruluşlarla iş birliği içinde olmak.

Uygun Teknolojilerin Kullanımı

Doğal kaynakların korunması ve kirlenmesinin önlenmesi yönünde, ekonomik ve ticari olanakların elverdiği ölçekte çevreye zarar vermeyecek teknolojilerin uygulanmasını sağlamak. Tasarım ve üretim proseslerinde çevre dostu uygulamaları ön plana çıkartmak.

Katılımın Sağlanması

Çevre başarısının sürekli geliştirilmesi yönünde tüm çalışanların çevreyi korumanın sorumluluğu ve bilinci içerisinde aktif katılımını sağlamak, bu amaçla etkin bilgi akışı ve eğitim ile bilinçlenmenin arttırılması ve çevre faaliyetlerimizde bütünlüğü sağlamak.

Kaynakların Verimli Kullanımı

Hava, su ve toprağa giden atıklarımızda çevre etkileri ve kirlenmeyi en aza indirmek, proses, arıtma, uzaklaştırma, depolama sırasında doğan etkileri kontrol altında tutmak, tasarrufu teşvik etmek ve doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağlamak, gelişen teknolojilerin takibi ile atıklardan geri kazanıma yönelmek.

Bugüne kadar yaptıklarımız ve bundan sonra yapacaklarımız açık olup, çevre kalitesinin sağlanması, insan sağlığının korunması, güvenli çalışma ortamlarının oluşturulması ve sürdürülmesi hepimizin temel görevidir.

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

Yonga Mobilya, iş sağlığı ve iş güvenliği politikamız

YONGA hiçbir işin, çalışanların sağlığını ve can güvenliğini tehlikeye atacak kadar acil ve önemli olmadığına inanır.

Başarılarını çalışanları ile sağlayan Yonga Mobilya her sene bir önceki seneye göre daha az riskli ve daha güvenli bir çalışma ortamı oluşturmayı vazgeçilmez, öncelikli hedefi olarak kabul eder.

Şirketimiz için; çalışanlarımızın, taşeronlarımız, müşterilerimizin ve ziyaretçilerimizin sağlığını ve güvenliğini sağlamak birinci derecede önceliğimiz olup "Sıfır İş Kazası, Sıfır Meslek Hastalığı" birincil ilkemiz olacaktır.

Bu hedefe ulaşmak için Yonga:

 • Üst yönetimin ve bütün çalışanların sürekli ve kararlı katılımı ve desteğini,
 • Müşteri şartnamelerine, yasal mevzuatlar ve standartlara uygun olarak çalışılmasını,
 • İş sağlığı ve güvenliği performansını sürekli olarak iyileştirecek hedefler oluşturulmasını ve gerçekleştirilmesini,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin oluşturulması ve geliştirilmesi için yeterli ve etkili eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesini,
 • Çalışma ortamında ortaya çıkabilecek sağlık ve güvenlik risklerinin analiz edilmesi ve minimize edilmesi için gerekli kaynakların sağlanmasını ve tüm çalışanlara sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hazırlanmasını,

sağlar.

Yonga olarak, yukarıda belirtilen ilkeler ışığında; ürünlerimizi sağlıklı ve güvenli bir şekilde üretmeyi, çalışanlarımız ile üçüncü tarafların bu konudaki beklentilerini karşılamayı taahhüt ederiz.

MİSYONUMUZ & VİZYONUMUZ

Yonga Mobilya, misyon ve vizyon

Misyonumuz

Paydaşlarımızla karşılıklı faydaya ve saygıya dayalı bir ilişki içerisinde, ticari ve çevresel sınırlamaların, etik değerlerin ve sosyal sorumlulukların bilincinde, müşteri beklentilerini karşılayan ve aşan özelliklerde doğal ahşap masif ve kaplamadan güzel mobilyalar üretmek.

Vizyonumuz

Yüksek kalite seviyemiz ve güvenilirliğimiz ile on yılı geçkin süredir İngiltere piyasasında kazandığımız itibarımızı arttırarak korumak, istikrarlı yatırımlarımızla kapasitemizi arttırarak sürdürülebilir karlılıkla yoğun müşteri taleplerini daha yüksek oranda karşılayabilmek ve kazandığımız başarıları diğer dış pazarlara ve ülkemiz piyasasına da taşıyabilmek.

KONTROLLÜ AĞAÇ KULLANIM POLİTİKAMIZ

Yonga Mobilya, kontrollü ağaç kullanım politikamız

Şirket Genel Politikası olarak Yonga; yürüttüğü bütün faaliyetleri, sorumlu bir şekilde yerine getirmeyi benimsemiştir. Bu politikanın ana temellerinden biri yalnız yenilenebilir ham madde kullanmaktır. Bu sebeple Yonga Satın Alma Kuralları, aşağıda belirtilen risk alanlarından ham madde temin etmemeyi amaçlar.

 • Kanunlara aykırı hasat edilmiş ağaç,
 • Geleneksel haklar ve vatandaş hakları çiğnenerek hasat edilmiş ağaç,
 • İşletme faaliyetleri dolayısıyla yüksek korunma değerleri tehdit altında olan ormanlardan temin edilmiş ağaç,
 • Ormanların plantasyon veya orman dışı kullanıma dönüştürüldüğü alanlardan hasat edilmiş ağaç,
 • Genetiği değiştirilmiş ağaç dikilmiş ormanlardan hasat edilmiş ağaç,
 • ILO Temel Çalışma Hakkı Prensipleri Deklarasyonu ile tarif edilen ILO Ana Kurallarına aykırı hasat veya üretim.

Türkiye Cumhuriyeti’nin, orman varlıklarını korumak ve orman ürünlerini değerlendirmek ile ilgili geçerli kanunları, bu risklerden korunmayı amaçlamaktadır. Yonga, bu kanunların tatbikine azami dikkat ve itina gösterir. Buna rağmen belirli risklerin mevcut olması halinde Yonga, bu risklerden korunmayı sağlayacak şirket politika ve prosedürlerinin tatbik edileceğini taahhüt eder.

Yonga Mobilya, Kalite, Sertifikalar, Sedex
Yonga Mobilya, Kalite, Sertifikalar, FSC
Yonga Mobilya, Kalite, Sertifikalar, ISO 9001:2000
Yonga Mobilya, Kalite, Sertifikalar, FSP